loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

2023 Atık Beyan İşlemleri

Sayın Üyemiz,

Her yıl olduğu gibi Atık Yönetimi Yönetmeliği, 9 maddesi (ğ) bendi gereğince Atık Yönetim Uygulaması (ATYÖN) altında yer alan Atık Beyan Sistemi (TABS) 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile kullanıma açılmış olup 2023 yılı beyan dönemi iş ve işlemleri gerçekleştirilmeye başlamış bulunmaktadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinatörlüğünde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü ile ortak olarak yürütülen ve çalışmaları 08.12.2020 tarihi itibariyle tamamlanan "Atık Beyan Sistemine Denetim Kabiliyeti Kazandırılması ve Atık Yönetiminin İyileştirilmesi Projesi (ABSİS)" proje çıktısı olarak atık beyan sistemine yönelik yeni bir yazılım geliştirmiş ve mevcut atık beyan sistemine entegre edilmiştir.

Söz konusu entegre sistem 2021 yılından beri Bakanlığımızca belirlenmiş 13 sektör üzerinden yürütülmeye devam etmektedir. Yeni beyan döneminde de 13 sektör kapsamında kalan tesislerce ABSİS Beyan Sistemi üzerinden beyan işlemlerinin yapılmasına devam edilecek olup, herhangi bir şekilde karşılaşılacak sorunlara yönelik başvurular Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca incelenecek ve çözümüne yönelik değerlendirme yapılacaktır.

Bu kapsamda atık üreticilerince gerçekleştirilen beyanların ABSİS projesi çıktısı sektörel atık kodu listelerinden yararlanılması, tesislerin beyan edecekleri atık kodlarının tayininde bu listelerden faydalanılması gerekmektedir. Ekte “ABSİS ile Beyan Edecek Sektörler” ve “ABSİS Atık Listeleri” bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Ekli Dosyalar