loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Polipropilen Çuval İmalatı Esnasında Ortaya Çıkan Fire ve Zayiat Oranları

TANIMLAR VE TABİRLER

Hammadde                 : Üretimin ana esasını teşkil eden ürün olup genellikle PP (Polipropilen)  olmakla birlikte soğan-patates vb. file çuvallarında HDPE (yüksek yoğunluk polietilen) de olabilir.

Yardımcı madde         : Hammaddenin işlenmesini kolaylaştıran veya onun fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştiren ürünlerdir. Masterbatch ( renkli konsantre boya ) , Titandioksite , az oranda katılan alçak yoğunluk veya lineer polietilende bu kapsamda mütalaa edilebilir.

Antisplit                      : Esasta dokuma için çekilen ipliğin mukavemetini arttırır ve kullanım kolaylığı sağlar.

Uçuntu                        : Uçan , yeniden geri kazanılamayan kaybolan miktar

Fire                             : Bir Ürünün imalatı esnasında ortaya çıkan, ürünün özelliğini taşımakla beraber aynı kıymette olmayan malzemelerdir.

PP KUMAŞ, ÇUVAL VE FİLE ÇUVAL İMALATINDA UCUNTU ORANLARI

1- Ana Hammadde ve yardımcı maddelerin satın alındığı yerden kullanılacağı yere kadar, taşıma aracına yüklenmesi, taşınması, depoya boşaltma, iç nakliye kullanılacağı esnada ambalajından boşaltma ve taşıdığı rutubetin buharlaşması vb. nedenlerle oluşan                                                                                                                                     % 1-2 oranında

 UÇUNTU TOPLAM : %1-2

2- PP KUMAŞ, ÇUVAL VE FİLE ÇUVAL İMALATINDAKİ FİRE ORANLARI

                                                                                                                                      ORAN

*  Ekstruzyon hattının ilk çalıştırılması esnasındaki takozlar, film ve filmin çekilmesi vb nedenler     %1-2

* İpliklerin bobinlere bağlanması ve zaman zaman kopmaları                                                                     %1-2

* Çözgü hazırlama, dokuma esnasında oluşan hatalar, kopuşlar rulo sonları                                            %1-2

* Rulo kumaşların baskısı ile çuvalların tek tek baskısı esnasında oluşanlar                                          %1-2

 *Gerek baskısız gerekse baskılı ruloların çuval konfeksiyonu esnasında oluşanlar                                %1 -3

* Kumaşların laminasyonu esnasında oluşan                                                                                                    %1-2

                                                                                                                     FİRE TOPLAM   % 6-13

                                                                                                                     GENEL TOPLAM : % 7 – 15

Other Decisions