loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Plastifiyanlar imalatında fire ve randımanlar hakkındaki karar

Plastifiyanlar olarak adlandırılan D.O.P./ D.I.O.P./ D.I.D.P./ D.I.N.P./ vb. gibi maddeler plastik sanayiinde plastiğe yumuşaklık kazandırmak için, plastik hammaddesi olarak kullanılan kimyasal bileşiklerdir.

İmalatı sırasında kullanılan ana hammaddeler:

A –1 Fitalik Anhidrit, Fitalik Asit, Tetra Fitalik Asit, Diethyl Dimethyl gibi Fitalatlar, Maleic Acid vb. gibi

B – 2 Ethyl Hexanol, Iso Octanol, Decyl Alkol, Iso Decyl Alkol, Nonyl Alkol, Buthyl Alkol, vb. gibi muhtelif türde kimyevi alkollerdir.

Her iki tür maddeler reaktör tabir edilen kazanlara alınıp Katalizör, yardımcı kimyevi maddeler vasıtası ile kimyasal reaksiyona tabi tutulmakta ve mamüle dönüştürülmektedir. İmalat işlemi kimyasal Reaksiyon olması sebebi ile imalat sırasında kullanılan hammaddelerin kalitesi ve vasfına göre reaksiyon süreleri uzayıp kısalabilmekte ve yüksek sıcaklıkta oluşan Reaksiyon buharlaşma ve uçma sonucu hammaddelerden elde edilecek mamül miktarda kullanılan maddelerin toplamının % 90’ı ile % 75’i arasında değişmektedir.

Değişik ölçülerde ve hacimlerdeki kazanlarda 100 kg mal imali için gerekli maddeler (A) grubu maddelerden, 40 ile 55 arası (B) grubu maddelerden de 65 ile 80 kg arasındadır. A ve B grubu hammaddelerin kullanım oranlarının arttırılıp azaltılması ve değiştirilmesi ile farklı kalite ve evsafta ürün elde edilir.

Sonuç olarak Plastifiyanlar imalatında % 25’e kadar fire verildiği ve kullanılan maddeler 

Toplamının % 75’i ile % 95’i arsında değişen miktarlarda randıman alındığı hususunda oybirliği ile karar verilmiştir.