loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Aerosol Ürünleri (Sprey Boya, Sprey Vernik, Sprey Yağlayıcılar, Sprey Pas Sökücüler, Sprey Temizleyiciler, Sprey Kalıp Ayırıcı, Sprey Temizlik Tineri, vb) üretimleri esnasında oluşan fire ve zayiat oranı

Aerosol Ürünleri (Sprey Boya, Sprey Vernik, Sprey Yağlayıcılar, Sprey Pas Sökücüler, Sprey Temizleyiciler, Sprey Kalıp Ayırıcı, Sprey Temizlik Tineri, vb) üretimleri esnasında oluşan fire ve zayiat oranı, üretimde kullanılan hammaddenin kalitesi, üretilen ürünün cinsi ve kalitesi, makinelerin teknolojik durumu, çalışan personelin yeterliliği, elektrik kesintisi, iklim şartları  vb. etkenlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Söz konusu aerosol üretimleri iki aşamada üretilmektedir. Birinci aşamada, aerosol ürünlerin içerikleri(boya pastası, vernik, yağ vb) hazırlanmakta, ikinci aşamada ise aerosol itici gazın (LPG) dolumu gerçekleştirilerek aerosol ürünü üretilmektedir. Bu nedenle üretimde oluşan fire ve zayiatlar iki aşamada değerlendirilmiştir.

  • Aerosol Ürünlerin İçeriklerinin (Boya Pastası, Vernik, Yağ vb) Hazırlanması;

Aerosol Ürünlerinin (Sprey Boya, Sprey Vernik, Sprey Yağlayıcılar, Sprey Pas Sökücüler, Sprey Temizleyiciler, Sprey Kalıp Ayırıcı, Sprey Temizlik Tineri, vb) içeriklerinin hazırlanması aşamasında, mikser ve pearl-mill’lerde ezme ve inceltme aşamasında kayıplar oluşmaktadır.

  • Mikser ve pearl-mill’lerde ezme ve inceltme aşamasında oluşan fire:….. %3-5
  • Aerosol İtici Gazın (LPG) Dolumu;

Aerosol Ürünlerinin (Sprey Boya, Sprey Vernik, Sprey Yağlayıcılar, Sprey Pas Sökücüler, Sprey Temizleyiciler, Sprey Kalıp Ayırıcı, Sprey Temizlik Tineri, vb) içeriği hazırlanıp, sprey kutularına yeterli miktarda dolum yapılmaktadır. İçeriğin kutulara dolumundan sonra, kutulara valf monte edilmektedir. Daha sonra ise sprey kutularına itici gaz (LPG) dolumu yapılarak kutulara valf başlığı takılmaktadır.

Sprey kutularına itici gaz (LPG) dolumu yapılması aşamasında gazın uçmasından dolayı ve valf ve valf başlığının montajı esnasında çatlama, kırılma vb durumlarından dolayı kayıplar oluşmaktadır.

  • Dolum esnasında oluşan gaz (LPG) firesi :……%3-7
  • Dolum esnasında aerosol valfi/başlık firesi :……%3-5
  • Dolum esnasında aerosol sprey kutusu firesi :……%3-5

Fire ve zayiat meydana gelmektedir.