loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

1997 Yılı Un İmalatındaki Randıman Durum Tespiti Hakkında

RANDIMAN                         BONKALİTE                     ROZMOL                 KEPEK

Tip 1 % 56,5 – 63,5                    % 15,5 – 17,5                        %  5                       % 23 - 26

Tip 2 % 64,5 – 67,5                    %   8,5 – 13,5                        %  5                       % 23 - 26

Tip 3 % 67,5 – 70,5                    %   5,5 – 10,5                         % 5                       % 23 - 26

Tip 4 % 70,5 – 75,5                    %   2,5 –    5,5                        % 5                       % 23 - 26

Tip 5 % 75,5 – 81,5                               --                                  % 5                       % 23 - 26

Yukarıdaki randımanda gözüken rozmol;  bu yöremizde kepekle beraber satışı yapılmakta faturalarda kepek olarak işlem görmektedir.

TS 4500 un standardına göre randımanlar kül ile belirlenmekte olup bu randımanlar buğdayların durumu ile alakalı olmaktadır. Buğdaylardaki kül miktarı yörelerine ve iklim şartlarına göre değişkenlik arz etmektedir.

100 kg. firesi çıkmış yabancı maddeleri temizlenmiş buğdaydan rutubet artışından dolayı 101,5 kg. un ve diğer maddeler elde edilir.

FİRE

Buğdayın kamyondan dökülmesi esnasında karışan toz toprak ile buğdayın içine tarlada karışmış olan taş ve çöplerin karışmasından oluşur. Ekonomik değeri olmayan bu maddelerin oranı % 1 ile % 3 arasındadır.

TEMİZLEME        

Buğdayın fire safhasından sonraki aşamada ise imalata verilecek buğdayların tespitine geldiğinde bu defa buğdayın içerisindeki hafif taneleri, sap, saman gibi maddeler üretime verilmeyerek ayrılır. Ekonomik değeri olan ve piyasada hayvan yemi olarak satılan ve Analiz artığı “kırık buğday” diye tabir edilen bu maddeler üretim işlemini yapan fabrikanın modern temizleme makinalarına göre % 4  ile % 8 oranı arasındadır.