BİLGİ DEĞERLENDİRME FORMU

I. FİRMA BİLGİLERİ
Firma Adı :
Yetkili
Adı Soyadı / Ünvanı
:
İrtibat Kurulacak Kişi :
Fabrika / Tesis Adresi :
Telefon :
Faks :
Web Adres :
E-mail :
Üretim Konusu :
Oda Sicil No
(Üyeler için)
:
Vergi Numaranız :
Bağlı Bulunduğunuz Oda :
Verdiğim bilgilerin Atık Geri Dönüşüm Borsası'nda
bir kod altında yayınlanmasını arz ve kabul ederim
Tarih :
Onay :
II. ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN DEĞERLENDİRİLEBİLİR ATIKLAR
Anons Türü (Arz/Talep) ? :
Atık Cinsi
(Madde Grubu)
:
Atığın bulunduğu
İl / İlçe
:
Atık Miktarı :
Hangi Sıklıkla Oluştuğu / Hangi Sıklıkla Talep Edildiği :
Atığın özellikleri hakkında tanımlayıcı bilgiler :
Ambalaj şekli hakkında bilgi :
Nakliye imkanı hakkında bilgi :
Bültende yayınlanma süresi :  
   ay olacaktır