EnglishItalianoFrançais中文Русский

gaziantep

sanayi

gaziantep sanayisi

sanayi odaları

gaziantep kültür

gaziantep turizm

gaziantep iş imkanları

sanayi üniversite

sanayi işbirlikleri

sanayici

sanayi üretimi

organize sanayi

gaziantep'te yaşam

gaziantep coğrafyası

Gaziantep uçak seferleri

Gaziantep Teknopark

Gaziantep Serbest bölgesi

Gaziantep genç girişimciler kurulu

Gaziantep kadın girişimciler kurulu

Gaziantep istiklal madalyası

gaziantep'in konumu

gaziantepliler

gaziantep kültür turizmi

gaziantep'te iş olanakları

gaziantep'te fırsatlar

gaziantep tarihi

gaziantep evleri

gaziantep baklava

gaziantep yemekleri

gaziantep insanı

gaziantep iklimi

gaziantep hava durumu

gaziantep trafik

gaziantep ulaşım

gaziantep yaşam

sanayi ürünleri

sanayi atıkları

gso atık bülteni

sanayici vasfı

Yeni Yatırım alanları

GSO Dünya Bankası Bigi Merkezi Kütüphanesi

Adres: Gaziantep Sanayi Odası 2.Kat

Sıra NoRaf NoKitap AdıYayın Sahibi
31Türkiye Cumhuriyeti 2005 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik ProgramDevlet Planlama Teşkilatı
31Türkiye Cumhuriyeti 2007 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik ProgramDevlet Planlama Teşkilatı
31Türkiye Cumhuriyeti 2008 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik ProgramDevlet Planlama Teşkilatı
32Yeni Bölgesel Gelişme Politika ve Uygulamaları / The New Regional Development Policies and ImplementationsDevlet Planlama Teşkilatı
322007 Annual Programme Republic of TurkeyDevlet Planlama Teşkilatı
32Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2007-2013)Devlet Planlama Teşkilatı
32Ekonomik Gelişmeler (2009)Devlet Planlama Teşkilatı
32Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı (2009)Devlet Planlama Teşkilatı
32Kalkınma Ajanslarının Türk Hukuk Sistemindeki YeriDevlet Planlama Teşkilatı
32Dünya Tarımına Fiyat ve Gelir Yönünden YansımasıDevlet Planlama Teşkilatı
32Avrupa Sosyal Fonu ve Üyelik Sürecinde Türkiye`nin HazırlıklarıDevlet Planlama Teşkilatı
32Türkiye`de Sosyal Transferlerin Yoksulluk Üzerindeki EtkileriDevlet Planlama Teşkilatı
32İklim Değişikliği ile Mücadele Faaliyetlerinin Türk Çimento Sanayiine EtkileriDevlet Planlama Teşkilatı
32Uluslarası Ticarette Fiyata Dayalı Rekabet Gücü ile Endüstri-İçi Ticaret Arasındaki İlişkiDevlet Planlama Teşkilatı
32AB`ye Üyelik Yolunda Tarımda Devlet Yardımlarının DüzenlenmesiDevlet Planlama Teşkilatı
32Türkiye`de Tarım İstatistikler: Gelişimi, Sorunlar, ve Çözüm ÖnerileriDevlet Planlama Teşkilatı
32Uluslarası Ekonomik Göstergeler / International Economic Indicators (2008)Devlet Planlama Teşkilatı
32Dokuzuncu Kalkınma Planı: 2009 Yılı Yatırım Programı (2007-2013) Devlet Planlama Teşkilatı
32Dokuzuncu Kalkınma Planı: 2008 Yılı Yatırım Programı (2007-2013) Devlet Planlama Teşkilatı
32Dokuzuncu Kalkınma Planı: 2007 Yılı Yatırım Programı (2007-2013) Devlet Planlama Teşkilatı
32Dokuzuncu Kalkınma Planı: 2007 Yılı Programı (2007-2013) Devlet Planlama Teşkilatı
32Dokuzuncu Kalkınma Planı:Sanayi Politikaları Devlet Planlama Teşkilatı
32Dokuzuncu Kalkınma Planı:Kimya Sanayii Özel İhtisas KomisyonuDevlet Planlama Teşkilatı
32Dokuzuncu Kalkınma Planı: Taş ve Toprağa Dayalı Sanayiler Devlet Planlama Teşkilatı
32Dokuzuncu Kalkınma Planı: Eğitim (Okul Öncesi İlk ve Orta Öğretim)Devlet Planlama Teşkilatı
32Dokuzuncu Kalkınma Planı: Kimya SanayiiDevlet Planlama Teşkilatı
32Dokuzuncu Kalkınma Planı:Tekstil Deri ve Giyim Sanayii Devlet Planlama Teşkilatı
32Dokuzuncu Kalkınma Planı:2008 Yılı Programı Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı
32Dokuzuncu Kalkınma Planı: Türkiye`de Taşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem PlanıDevlet Planlama Teşkilatı
34Doğu Anadolu Kalkınma Programı / Eastern Anatolia Development ProgrammeDevlet Planlama Teşkilatı
35Pre-Accession Economic Programme 2005Devlet Planlama Teşkilatı
35Katılım Öncesi Avrupa Birliği Fonları ve Kırsal Kalkınma Devlet Planlama Teşkilatı
36Açılış ve Kapanış OturumlarıDevlet Planlama Teşkilatı
36Gelişme Stratejileri ve Makroekonomik Politikalar Tebliğ Metinleri (I)Devlet Planlama Teşkilatı
36İktisadi Sektörlerde Gelişme Stratejileri Tebliğ Metinleri (II)Devlet Planlama Teşkilatı
36Sosyal Sektörlerde Gelişme Stratejisi Tebliğ MetinleriDevlet Planlama Teşkilatı
36Küreselleşme ve Türkiye`nin Dış Ekonomik İlişkileri Tebliğ MetinleriDevlet Planlama Teşkilatı
36Bölgesel Gelişme Stratejileri Gelişme Stratejileri Tebliğ MetinleriDevlet Planlama Teşkilatı
36Vergi Uyuşmazlıklarından Doğan Davalarda Feragat ve KabulDevlet Planlama Teşkilatı
36Kamu Kuruluşlarında Stratejik PlanlamaDevlet Planlama Teşkilatı
36Avrupa Birliğinde Uyum Politikası ve Uyum Politikasının Bir Aracı olarak Uygun FonuDevlet Planlama Teşkilatı
36İç Kontrol Sistemi: Kamu İktisadı Teşebbüsleri İçin İç Kontrol Modeli ÖnerileriDevlet Planlama Teşkilatı
36Yükseköğretime Erişimin Değerlendirilmesi ve Türkiye İçin Politika ÖnerileriDevlet Planlama Teşkilatı
36Türkiye`de Demiryolu Altyapı Ücretlendirilmesi ve Yük Taşımacılığı Devlet Planlama Teşkilatı
36Bilgi Toplumu İstatistikleri (2006-2010)Devlet Planlama Teşkilatı
362008 Annual ProgrammeDevlet Planlama Teşkilatı
36Orta Vadeli Program (2007-2009)Devlet Planlama Teşkilatı
36Posta Hizmetlerinin Serbestleştirilmesi ve RegülasyonuDevlet Planlama Teşkilatı
36Alternatif Hasıla Açığı Tatmin Yöntemleri ve Phillips EğrisiDevlet Planlama Teşkilatı
36Avrupa Birliği`nde Kişilerin Serbest Dolaşımı Mükresebatı ve Türkiye`nin DurumuDevlet Planlama Teşkilatı
36İnternette Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların KorunmasıDevlet Planlama Teşkilatı
36Türkiye Buğday Piyasasının İşleyişi ve RegülasyonuDevlet Planlama Teşkilatı
36Türk Demir Çelik Sanayii İçin Strateji Önerileri: Bütünleşme ve Ortak Gidi TeminiDevlet Planlama Teşkilatı
36Evrensel Hizmet Regülasyonu İçin ÖnerilerDevlet Planlama Teşkilatı
36Üyelik Perspektifinde Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Tebliğ MetinleriDevlet Planlama Teşkilatı
36Kamuda İyi Yönetişim Tebliğ Metinleri Çalışma Grubu Raporları 1Devlet Planlama Teşkilatı
36Kamuda İyi Yönetişim Tebliğ Metinleri Çalışma Grubu Raporları 2Devlet Planlama Teşkilatı
36Kamuda İyi Yönetişim Tebliğ Metinleri Çalışma Grubu Raporları 3Devlet Planlama Teşkilatı
36Kamuda İyi Yönetişim Tebliğ Metinleri Çalışma Grubu Raporları 4Devlet Planlama Teşkilatı
36Panel Oturumları Devlet Planlama Teşkilatı
36Gelişme Stratejileri ve Makroekonomik Politikalar Tebliğ Metinleri (II)Devlet Planlama Teşkilatı
310Ekonomik Gelişmeler 2006Devlet Planlama Teşkilatı
310Ekonomik Gelişmeler 2007Devlet Planlama Teşkilatı
310Ekonomik Gelişmeler 2008Devlet Planlama Teşkilatı
310Ekonomik Gelişmeler 2009Devlet Planlama Teşkilatı
310İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2004)Devlet Planlama Teşkilatı
310Temel Ekonomik Göstergeler/ Main Economic Indicators 2006Devlet Planlama Teşkilatı
310Temel Ekonomik Göstergeler/ Main Economic Indicators 2007Devlet Planlama Teşkilatı
310Temel Ekonomik Göstergeler/ Main Economic Indicators 2008Devlet Planlama Teşkilatı
310Mali Piyasalarda Gelişmeler 2006Devlet Planlama Teşkilatı
310Mali Piyasalarda Gelişmeler 2007Devlet Planlama Teşkilatı
310Mali Piyasalarda Gelişmeler 2008Devlet Planlama Teşkilatı
310Yükseköğretim Sistemi İçin Bir Finansman Modeli ÖnerisiDevlet Planlama Teşkilatı
310Türkiye`nin Ekonomik, Sosyal, ve Kültürel Kalkınmasında Devlet Planlama TeşkilatıDevlet Planlama Teşkilatı
310Structures and Prospects of the Turkish Hermin Model HTR5Devlet Planlama Teşkilatı
310DPTMAKRO-ARZ Makroekonometrik ModeliDevlet Planlama Teşkilatı
310Ninth Development Plan (2007-2013)Devlet Planlama Teşkilatı
310Dokuzuncu Kalkınma Planı: Sanayi Politikları, Özel İhtisas Komisyonu RaporuDevlet Planlama Teşkilatı
312AKKM NUTS II Regions Development ProhramsDevlet Planlama Teşkilatı
314İlaç Sanayii: Özel İhtisas Komisyonu RaporuDevlet Planlama Teşkilatı
314Fikri Mülkiyet Hakları: Özel İhtisas Komisyonu RaporuDevlet Planlama Teşkilatı
314Gemi İnşa Sanayii: Özel İhtisas Komisyonu RaporuDevlet Planlama Teşkilatı
314Savunma Sanayii: Özel İhtisas Komisyonu RaporuDevlet Planlama Teşkilatı
314Demiryolu Araçları Sanayii: Özel İhtisas Komisyonu RaporuDevlet Planlama Teşkilatı
314Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sanayii: Özel İhtisas Komisyonu RaporuDevlet Planlama Teşkilatı
314Otomotiv Sanayii: Özel İhtisas Komisyonu RaporuDevlet Planlama Teşkilatı
314Sanayi Politikaları: Özel İhtisas Komisyonu RaporuDevlet Planlama Teşkilatı
314Madencilik: Özel İhtisas Komisyonu RaporuDevlet Planlama Teşkilatı
314Yayıncılık Alt Komisyonu Raporu: Özel İhtisas Komisyonu RaporuDevlet Planlama Teşkilatı
314İnşaat, Mühendislik, Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahitlik Hizmetleri: Özel İhtisas Komisyonu RaporuDevlet Planlama Teşkilatı
314Bilgi ve İletişim Teknolojileri : Özel İhtisas Komisyonu RaporuDevlet Planlama Teşkilatı
314Makine ve Metal Eşya Sanayii: Özel İhtisas Komisyonu RaporuDevlet Planlama Teşkilatı
314Türk Marka Hukuku ve Avrupa Birliği Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri: Özel İhtisas Komisyonu RaporuDevlet Planlama Teşkilatı
3142007 Annual ProgrammeDevlet Planlama Teşkilatı
3142008 Annual ProgrammeDevlet Planlama Teşkilatı
320Medium-Term Programme 2006-2008Devlet Planlama Teşkilatı
433Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı Haber Bülteni (Kasım-Aralık 2009)Devlet Planlama Teşkilatı

Yayın Sahibine Göre Arama
A. Civan
A. Turan
AÇEV
Ada Akademi
Adana Ticaret Odası
Adım Yayıncılık
Aetna
Aile Şirketleri Hizmetleri
Akdeniz Kültürü Dergisi
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası
Aleppo Chamber of Commerce
Ankara Bar Association
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Ankara Sanayi Odası
Ankara Ticaret Odası
ANSIAD
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
Artı Eğitim Dergisi
ASKİ
Avrupa Birliği Bilgi Merkezi
Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği
Aydın Ticaret Borsası
B. Ağcabay
Bahçeşehir Üniversitesi
Balıkesir Sanayi Odası
Balkan Regional Center for Trade Promotion
Bank for International Settlements
BDDK
BDDK / BRSA
Bergama Ticaret Odası
Bilge Oğuz
BIS
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çanakkale Kent Konseyi
Çaycuma T.S.O.
ÇEKÜL
Center for Strategic Research
Central Bank of the Republic of Turkey
CFP/ The World Bank
Cities Alliance
Council of Europe, European Commision
Creative Yayıncılık
Cumhuriyet Üniversitesi
DEİK
Deleeuw International
Deloitte
Denizli Organize Sanayi Bölgesi
Denizli Ticaret Odası
Department of Anti-Smuggling and Organised Crime
Devlet Bütçe Uzmanları Derneği
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Devlet İstatistik Enstitüsü
Devlet Planlama Teşkilatı
Dış Ticaret Müşteşarlığı
Diyarbakır Ticaret Borsası
Doğan Yayın Holding
DTM
Dünya Gazetesi Kitapları
Dünya Kitapçılık
Dünya Yayıncılık
Eflatun YayınEvi
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Ege Genç İşadamları Derneği
Eğitim Reformu Girişimi
EGO
Ekonometri
Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
EkoTürk Dergisi
Emeklilik Gözetim Merkezi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Erdemir
Ereğli Tic. ve San. Odası
Eskişehir Sanayi Odası
ESM Yayıncılık
Europe`s World
European Commision/ The World Health Organization
Finans Kulup
Finansal Kiralama Derneği
Folklor, Edebiyat, Kültür ve Sanat Dergisi
Galatasaray Üniversitesi
GAMEK
Gaziantep Organize Sanayi
Gaziantep Şahinbey Belediyesi
Gaziantep Sanayi Odası / Chamber of Industry
Gaziantep Ticaret Odası
Gaziantep Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep Ticaret Odası
Gebze Ticaret Odası
Gedik Holding
Gıda Teknolojisi
Gisbir
Government of Turkey
Gümrük Uzmanları Derneği
Gümrük Vakfı
Güneş Tıp Kitapevleri
Hak-İş Konfederasyonu
Harvard University Press
Hergüner Bilgen Özeke
Homer Kitabevi
ICT Media
IFAC
İGEME
İktisadi Kalkınma Vakfı
İlPress
İMEAK DTO
Inform.cz sppojujeme Fırmy
İnsan Hakları Gündemi Derneği
International Acconting Standards Board
International Centre for Settlement of Investment Disputes
International Crisis Group
International Finance Corporation
İNTES
Investment Advisory Council
IRE Network
IRFO
İŞKUR
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Dergisi
İstanbul Sanayi Odası
İstanbul Ticaret Odası
İtifak Holding
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
KalDer
Kalkınma Atölyesi
Kayseri Sanayi Odası
Kayseri Ticaret Odası
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası
Kocaeli Sanayi Odası
Konya Sanayi Odası
Kredi Garanti Fonu A.Ş.
Lebib Yalkın Yayımları
LÖSEV/ T.C. Sağlık Bakanlığı
Merinos Halı
Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı
MESS
Milli Eğitim Birliği
Milli Prodüktivite Merkezi
Morpa
MÜKDER
MÜSİAD
N. Dai
Nobel Yayın/Dağıtım
Objectve Dergisi
ODTÜ
OECD
Okan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
Open Society Institute
Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği
Pegema Akademi
Plant Dergisi
PPIAF
PRB
Prentice Hall
Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
Republic of Turkey: Investment Support and Promotion Agency
Republic of Turkey: Ministry of Finance
Revenue Administration
Sağ-Kur
Sakarya Üniversitesi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
SanKo
SCALA
Seçkin Yayıncılık
Sermaye Piyasası Kurulu
SGK
Sistem Yayıncılık
STAKO
STGM
Stratejik Düşünce
T.C. Ankara Valiliği
T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı
T.C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Bakanlığı
T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı
T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
T.C. Gaziantep Valiliği
T.C. Hazine Müsteşarlığı
T.C. Maliye Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
T.C. Sayıştay Başkanlığı
T.C. Tarım Köyişleri Bakanlığı
T.C. Turizm Bakanlığı
T.C.Elazığ Eğitim, Sanat, Kültür, Araştırma, Tanıtma, ve Hizmet Vakfı
TBMM
TCMB
Teknik Yayıncılık
TEPAV
TESEV
TGV
The Association of Capital Market Intermediary Institutions of Turkey (TSPAKB)
The Ministry of Health of Turkey
The Undersecreteriat of Tresaury of the Republic of Turkey
The World Bank
The World Bank / DPT
The World Bank / IFC
The World Bank / International Money Fund
The World Bank / PPIAF
The World Bank Group
The World Bank Institute
The World Bank/ IDB
The World Bank/ International Finance Corporation
The World Bank/ International Monetary Fund
The World Bank/ International Training Centre of ILO
The World Bank/ OECD
The World Bank/ OED
The World Bank/ Oxford University Press
The World Bank/ Palgrave Macmillan
The World Bank/ PPIAF
The World Bank/ The Carter Center
The World Bank/IFC
The World Health Organization
TİKA
TİSK
TMMOB
TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep
TMMOB/ Gaziantep Üniversitesi
TOBB
TOKİ
TOSB Organize Sanayi Bölgesi Yayın
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
TTSİS
TÜBİTAK
TÜİK / TurkStat
Türk Basın Konseyi
Türk Exim Bank
Türk Konfet
Türk Ocakları Genel Merkezi
Türk Patent Enstitüsü
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği
Türk Telekom
TURKAB
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
Türkiye Eğitim Derneği
Türkiye Ekonomi Kurumu
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Derneği
Türkiye Sol-İş Sendikası
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Türkiye`de Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi
TÜSİAD
TÜYAP
Uluslararası Polis Birliği Türkiye Başkanlığı
UNDP
UNDP / TESEV
UNDP / Türk Sosyal Bilimler Derneği
UNFPA
UNICEF
UNIDO
Union Postal Union
United Nations
United Nations-Turkey
US Institute of Peace
UTA Lojistik Dergisi
V. Özdamar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Vergi Denetmenleri Derneği
Vural Kural
World Bank Group: Multilateral Investment Guarantee Agency
World Health Organization
World Wildlife Foundation
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası
Yapı Endüstri Merkezi
YemKitabevi
Zile Ticaret Borsası

Ziyaretçiler
Aktif :(son 1dk.)23
Bugün:268
Toplam:26677805
16.02.2006'da sıfırlanmıştır.