EnglishItalianoFrançais中文Русский

gaziantep

sanayi

gaziantep sanayisi

sanayi odaları

gaziantep kültür

gaziantep turizm

gaziantep iş imkanları

sanayi üniversite

sanayi işbirlikleri

sanayici

sanayi üretimi

organize sanayi

gaziantep'te yaşam

gaziantep coğrafyası

Gaziantep uçak seferleri

Gaziantep Teknopark

Gaziantep Serbest bölgesi

Gaziantep genç girişimciler kurulu

Gaziantep kadın girişimciler kurulu

Gaziantep istiklal madalyası

gaziantep'in konumu

gaziantepliler

gaziantep kültür turizmi

gaziantep'te iş olanakları

gaziantep'te fırsatlar

gaziantep tarihi

gaziantep evleri

gaziantep baklava

gaziantep yemekleri

gaziantep insanı

gaziantep iklimi

gaziantep hava durumu

gaziantep trafik

gaziantep ulaşım

gaziantep yaşam

sanayi ürünleri

sanayi atıkları

gso atık bülteni

sanayici vasfı

Yeni Yatırım alanları

Uluslararası Ticaretin Finansmanı Programlarına İlişkin Duyuru

  Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türk Eximbank’tan alınan bir yazıya atfen; Türkiye’deki tek resmi destekli ihracat kredi kuruluşu olan Türk Eximbank’ın bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi, sigorta ve garanti programlan ile desteklediği ifade edilmektedir.

 

Yazıda, Türk Eximbank tarafından 2014 yılı içerisinde uluslararası ticaretin finansmanına yönelik olarak alıcı kredisi niteliğinde üç yeni kredi ürünü geliştirilerek uygulamaya konulduğu belirtilerek aşağıda açıklanmaktadır.

 1. Yurtiçi Bankalar Aracılığıyla Kullandırılacak Ticaretin Finansmanına Yönelik Alıcı Kredileri: Yurt içinde yerleşik bankaların, yurt dışında faaliyet gösteren şube, iştirak banka ve muhabir bankaları aracılığıyla Türkiye’den mal ithal etmek isteyen yurt dışında yerleşik ithalatçılara alıcı kredisi kullandırılmaktadır. Kredinin vadesi minimum 6 ay olup, tüketim malları finansmanında azami 2 yıl, yatırım malları finansmanında ise azami 7 yıl vadeli kredi kullandırılmaktadır. Geçtiğimiz yıl içerisinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Arap Türk Bankası A.Ş. programa dahil olmuştur. Kredi programı kapsamında ilk kullandınm 2014 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmiş olup, Türkiye’den iş makineleri ithal eden Rusya’da yerleşik bir firmaya T.C. Ziraat Bankası’nın Rusya iştiraki Ziraat Bank Moscow CJSC aracılığıyla 5 yıl vadeli finansman imkânı sağlanmıştır.

 2. Poliçe/Akreditif İskonto Programı: Sevk sonrası nitelikteki “Poliçe/Akreditif İskonto Programı” ile ihracatçıların vadeli satış imkânlarının arttırılması ve ülke riskinden arındırılarak yeni ve hedef pazarlara açılmalarının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında Türk Eximbank Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı kapsamında satış sözleşmesi bazında sigortalanan ihracat işlemlerine ilişkin, Türk ihracatçı firmalar tarafından düzenlenen ve kabul kredili mal/vesaik mukabili işlemlerde ithalatçı firma tarafından, kabul kredili akreditifli işlemlerde ise amir banka tarafından kabul edilen poliçeler ile vadeli ihracat akreditifleri iskonto edilmektedir. İskonto tarihi itibariyle tüketim malları için vadesine en fazla 24 ay kalan, yatırım malları için ise vadesine en fazla 84 ay kalan poliçeler veya akreditif alacakları iskonto edilmektedir. Kredi programı kapsamında özellikle orta-uzun vadeli finansman gerektiren katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünleri ve yatırım malları ihracatının finanse edilmesinin hedeflenmekte olduğu kredi programından orta ve uzun vadeli satış yapan ve teminat sorunu nedeniyle kredi kullanmakta sıkıntı yaşayan KOBİ’lerin faydalanması beklenmektedir. Bu kapsamda ilk işlem 2014 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmiş olup, Türkiye’nin önde gelen otobüs üreticilerinden birinin Fransa’ya gerçekleştirdiği 45 adet otobüs ihracatına yönelik olarak alıcının kabul ettiği kambiyo senedi niteliğindeki poliçeler iskonto edilmek suretiyle 3 yıl vadeli finansman sağlanmıştır.

 3. Yurtdışı Bankalar Aracılığıyla Alıcı Kredileri: Bu kredi ile Türk Eximbank tarafından detaylı bir fınansal analiz sonucunda muteber kabul edilerek kredi limiti tahsis edilen yurtdışı bankalar aracılığıyla Türkiye’den mal ithal etmek isteyen yurt dışında yerleşik ithalatçılara alıcı kredisi kullandırılmaktadır. Bu çerçevede, 9 farklı ülkede yerleşik 17 bankaya toplam 771,1 milyon ABD Doları kredi limiti tahsis edilmiştir. Ayrıca, söz konusu bankalardan Gürcistan’da yerleşik Bank of Georgia ve TBC Bank, Azerbaycan’da yerleşik International Bank of Azerbaijan (IBA), Arnavutluk’ta yerleşik Banka Kombetare Tregtare (BKT) ve Belarus’ta yerleşik Belinvestbank ile rotatif bazda işleyecek Ticaretin Finansmanı Kredi Anlaşmaları imzalanmış olup, diğer bankalar ile anlaşma imzalanmasına ilişkin müzakereler devam etmektedir. Kredi anlaşması imzalanan bankaların kredi başvurusunda bulunması beklenmektedir. Kredilerin maksimum vadesi tüketim mallarında 2 yıl, sermaye mallarında ise 7 yıla kadardır.

 Yazıda, söz konusu üç programa ilişkin ayrıntılı bilgi almak için Türk Eximbank Uluslararası Ticaretin Finansmanı Müdürlüğü ile irtibata geçilebileceği veya Internet üzerinden http://www.eximbank.gov.tr/TR,827/uluslararasi-krediler.html adresinin kullanılabileceği de belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız

 

 

Saygılarımızla,Duyurular
Uluslararası Ticaretin Finansmanı Programlarına İlişkin Duyuru
Eximbank RK Uygulama Esaslarına İlişkin Düzenlemeler Hk. (16.05.2014)
Türk Eximbank İhracat Kredileri Hk. (15.04.2014)
YENİ ALICI KREDİLERİ PROGRAMI (06.02.2014)
TUNUS ÜLKE KREDİLERİ HAKKINDA (06.09.2013)
REESKONT-TL KREDİ FAİZ ORANLARINDA DÜZENLEME (07.08.2013)
EXIMBANK MISIR ÜLKE KREDİSİ (04.06.2013)
EXIMBANK KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ (03.06.2013)
TÜRK EXİMBANK YURTDIŞI REFERANS BANKA LİSTESİ (21.01.2013)
Ziyaretçiler
Aktif :(son 1dk.)12
Bugün:410
Toplam:28151653
16.02.2006'da sıfırlanmıştır.