EnglishItalianoFrançais中文Русский

gaziantep

sanayi

gaziantep sanayisi

sanayi odaları

gaziantep kültür

gaziantep turizm

gaziantep iş imkanları

sanayi üniversite

sanayi işbirlikleri

sanayici

sanayi üretimi

organize sanayi

gaziantep'te yaşam

gaziantep coğrafyası

Gaziantep uçak seferleri

Gaziantep Teknopark

Gaziantep Serbest bölgesi

Gaziantep genç girişimciler kurulu

Gaziantep kadın girişimciler kurulu

Gaziantep istiklal madalyası

gaziantep'in konumu

gaziantepliler

gaziantep kültür turizmi

gaziantep'te iş olanakları

gaziantep'te fırsatlar

gaziantep tarihi

gaziantep evleri

gaziantep baklava

gaziantep yemekleri

gaziantep insanı

gaziantep iklimi

gaziantep hava durumu

gaziantep trafik

gaziantep ulaşım

gaziantep yaşam

sanayi ürünleri

sanayi atıkları

gso atık bülteni

sanayici vasfı

Yeni Yatırım alanları

Hakkında

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş./Türk Eximbank, 31 Mart 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3332 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye istinaden 21 Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ancak, Türk Eximbank’ın kuruluşundan buyana geçen süre içeresinde Türkiye ve Dünya ekonomisi ile finansal sektörde meydana gelen gelişmeler neticesinde Banka’nın etkinliğinin artırılması amacıyla faaliyet konularında bazı değişiklikler yapılması mecburiyeti doğmuş, ayrıca, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu uyarıca da Banka mevzuatının revize edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, yıllar içeresinde bankacılık mevzuatında meydana gelen ve tüm bankalar için bağlayıcı nitelik taşıyan düzenlemeler de dikkate alınarak hazırlanan “Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslar” 23 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki olarak yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla, 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Yatırım Bankası'nın Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Adıyla Yeniden Düzenlenmesine Dair Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.                                              

Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.              


Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru olan Türk Eximbank, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir. Türk Eximbank’ın, gelişmiş birçok ülkenin resmi destekli ihracat kredi kuruluşlarından farklı olarak kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı altında toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturulmasına imkan tanımaktadır. 

Türk Eximbank tarafından 2013 yılında ihracat sektörüne 19,7 milyar doları nakdi kredi ve 8,4 milyar doları sigorta/garanti imkânı olmak üzere toplam 28,1 milyar dolarlık destek sağlamıştır. Bu tutar, Türkiye ihracatının yaklaşık %18,5’ine tekabül etmektedir. Diğer taraftan, 2014 yılında bu desteğin 22 milyar doları nakdi kredi ve 11,8 milyar doları sigorta/garanti imkânı olmak üzere %20’lik bir artışla toplam 33,8 milyar dolara yükseltilmesi hedeflenmektedir. Böylece, Türkiye ihracatının %20’sine destek sağlanacaktır. 2013 yılsonu itibariyle Banka’nın aktif büyüklüğü 24,8 milyar TL olup, ödenmiş sermayesi 2,2 milyar TL düzeyinde bulunmaktadır.

Üstlendiği özellikli görevler nedeniyle nitelikli insan kaynaklarına sahip Türk Eximbank’ta temel işlem birimlerindeki profesyonel kadroların yaş ortalaması 42 olup, 2013 yılı sonu itibariyle destek birimleriyle birlikte toplam 483 personel görev yapmaktadır.

Türk Eximbank’ın Genel Müdürlüğü 2012 yılı sonunda İstanbul’a taşınmıştır. Hâlihazırda Banka’nın Ankara’da Bölge Müdürlüğü, Denizli, Kayseri,  Gaziantep,  Bursa,  İzmir, Adana, Trabzon ve Konya'da ise irtibat bürosu bulunmaktadır.Eximbank Bilgi Merkezi
Duyurular
Hakkında
Eximbank Hizmetleri
Ziyaretçiler
Aktif :(son 1dk.)7
Bugün:2433
Toplam:26979905
16.02.2006'da sıfırlanmıştır.