EnglishItalianoFrançais中文Русский

gaziantep

sanayi

gaziantep sanayisi

sanayi odaları

gaziantep kültür

gaziantep turizm

gaziantep iş imkanları

sanayi üniversite

sanayi işbirlikleri

sanayici

sanayi üretimi

organize sanayi

gaziantep'te yaşam

gaziantep coğrafyası

Gaziantep uçak seferleri

Gaziantep Teknopark

Gaziantep Serbest bölgesi

Gaziantep genç girişimciler kurulu

Gaziantep kadın girişimciler kurulu

Gaziantep istiklal madalyası

gaziantep'in konumu

gaziantepliler

gaziantep kültür turizmi

gaziantep'te iş olanakları

gaziantep'te fırsatlar

gaziantep tarihi

gaziantep evleri

gaziantep baklava

gaziantep yemekleri

gaziantep insanı

gaziantep iklimi

gaziantep hava durumu

gaziantep trafik

gaziantep ulaşım

gaziantep yaşam

sanayi ürünleri

sanayi atıkları

gso atık bülteni

sanayici vasfı

Yeni Yatırım alanları

PROJE FAALİYETLERİ

 “KOBİ Çalışan ve İşverenlerininin Küresel Ekonomideki Değişimlere  Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi” – KUYAP Türkiye’nin doğusunda yer alan 15 Büyüme Merkezinde (Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Kayseri, Van, Kastamonu, Sivas, Samsun, Gaziantep, Kars, Erzurum, Kahramanmaraş, and Batman) hayat boyu öğrenme aracılığıyla KOBİ çalışan ve işverenlerinin uyum yeteneğini artırmayı hedeflemektedir.

Bu hedefe ulaşmak amacıyla KUYAP KOBİ çalışan ve işverenlerinin uyum yeteneğinin geliştirilmesi üzerine bir takım faaliyetler gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

KOBİ çalışan ve işverenleri için artı değer sağlayacak olan faaliyetler aşağıdaki gibidir:

a.    Eğitim

1.    Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Samsun, Sivas ve Ankara’da yer alan altı Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezinin kurulması ve desteklenmesi.

2.    KOBİ’lerin organizasyonel ve işletme modellerinde uyum yeteneğini geliştirecek yenilikçi içerikler ile 15 Büyüme Merkezinde yer alan işverenlere eğitim programlarının sunulması.

3.    15 Büyüme Merkezinde yer alan çalışanlara insan kaynaklarının bağlılığını ve uyum yeteneğini geliştirecek olan eğitim programlarının sunulması.

b.    İnceleme Gezileri

4.    AB tecrübe ve uygulamaları ile uyum sağlamak amacıyla işverenler için inceleme gezilerinin düzenlenmesi.

5.    Kapasite geliştime üzerine AB uygulamaları hakkında bilgi sağlamak amacıyla çalışanlar için inceleme gezilerinin düzenlenmesi.

c.    Tecrübe Paylaşımı ve En İyi Uygulama Programları

6.  15 Büyüme Merkezinde KOBİ’ler tarafından edinilebilecek başarılı uyum yeteneği kriterlerinini uygulamaya koyan gelişmiş bölgelerde bulunan KOBİ’lere yerinde inceleme gezilerinin düzenlenmesi (işverenler için).

7.   Yenilikçi organizasyonel ve işletme modelleri uygulayan gelişmiş bölgelerde bulunan KOBİ’lere yerinde inceleme gezilerinin düzenlenmesi (çalışanlar için).

8.   En iyi uygulamaları paylaşmak ve potansiyel yeni işletme ortakları ile ağ oluşturmak amacıyla 15 Büyüme Merkezinden KOBİ’ler ve gelişmiş bölgelerden işverenlerin katılımıyla sektörel düzeyde çalıştayların düzenlenmesi.

 

9.   15 Büyüme Merkezinde yer alan KOBİ’ler için uyum yeteneği konusunda emsal görevi görecek faaliyet alanları ve farklı sektörlerden KOBİ’ler için yenilikli organizasyonel ve işletme modellerinin geliştirimesi ve paylaşılması.

 

d.  Çevrimiçi Eğitim ve yenilikçi içerikler

 Eğitim konularının bir kısmı, en iyi uygulamalar ve yenilikçi örgütsel ve işletme modelleri, KOBİ çalışan ve işverenleri için erişimi kolay çevrimiçi eğitim ve içerikler olarak yer alacaktır.

Uyum yeteneği kapsamında çalışan ve işverenlerin geliştirilmesini hedefleyen bütün bu faaliyetler tamamen ücretsizdir ve 15 Büyüme Merkezinde yer alan Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile işbirliği içinde ve Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezlerinin uygulamalı olarak katkıda bulunmasıyla yürütülecektir. 

Faaliyet programları hakkında bilgiler ve güncellemeler websitemizde ve TOBB, yerel Ticaret ve/veya Sanayi Odaları gibi diğer ortakların websitelerinde zamanında yayınlanacaktır.

e.    Ek Faaliyetler

KUYAP ayrıca şu hususlar üzerine bütünleyici faaliyetler yürütecektir: 

 

  • Eğitim ve inceleme gezileri aracılığıyla Oda personeli ile EDKM koordinatörlerinin kapasitelerinin artırılması
  • Üniversite – Sanayi işbirliğinin özel konferanslar aracılığyla teşvik edilmesi
  • Mesleki eğitim liselerinde ve mesleki eğitim enstitülerinde bulunan öğretmenlerin KOBİ’lerin karşılaştığı sorunlar ve günlük işletme konularına daha aşina hale gelmeleri için fırsat tanınması ve uyum yeteneğinin geliştirilmesi çerçevesinde mesleki eğitim sağlanması için bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi.


Kuyap
KUYAP PROJESİ NEDİR?
PROJE KAPSAMINDAKİ İLLER
PROJE FAALİYETLERİ
PROJE FARKINDALIK TOPLANTISI
GSO KUYAP EĞİTİM ÇALIŞTAYI
İLETİŞİM
Ziyaretçiler
Aktif :(son 1dk.)21
Bugün:199
Toplam:27827739
16.02.2006'da sıfırlanmıştır.