EnglishItalianoFrançais中文Русский

gaziantep

sanayi

gaziantep sanayisi

sanayi odaları

gaziantep kültür

gaziantep turizm

gaziantep iş imkanları

sanayi üniversite

sanayi işbirlikleri

sanayici

sanayi üretimi

organize sanayi

gaziantep'te yaşam

gaziantep coğrafyası

Gaziantep uçak seferleri

Gaziantep Teknopark

Gaziantep Serbest bölgesi

Gaziantep genç girişimciler kurulu

Gaziantep kadın girişimciler kurulu

Gaziantep istiklal madalyası

gaziantep'in konumu

gaziantepliler

gaziantep kültür turizmi

gaziantep'te iş olanakları

gaziantep'te fırsatlar

gaziantep tarihi

gaziantep evleri

gaziantep baklava

gaziantep yemekleri

gaziantep insanı

gaziantep iklimi

gaziantep hava durumu

gaziantep trafik

gaziantep ulaşım

gaziantep yaşam

sanayi ürünleri

sanayi atıkları

gso atık bülteni

sanayici vasfı

Yeni Yatırım alanları

Üyelerin Yükümlülükleri

1. AİDATLAR : Üyeliklerine ilişkin aşağıda belirtilen Yıllık Aidat ve Munzam Aidatların bir defada (30 Haziran son ödeme günüdür) veya iki taksitte (30 Haziran 31 Ekim son ödeme günleridir) Odamız veznesine yatırılması gerekmektedir.
  MUNZAM AİDAT : Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.    
  YILLIK AİDAT : 800TL
  KAYIT ÜCRETİ : 1600 TL
Aidatlarını düzenli olarak yatırmayan üyeler
Oda hizmetlerinden yararlanamaz

2. DURUM DEĞİŞİKLİĞİ : 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca "Odalara kayıt olan üyelerin, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanunu'na göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır."
Bu nedenle Gaziantep Sanayi Odası'na kayıtlı üyelerimizin, Hakiki Şahıslarda meydana gelen ünvan, adres, iştigal konusu değişiklikleri, Hükmi Şahıslarda meydana gelen Şirket anasözleşmesini kapsayan değişiklikleri ivedi bir şekilde Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Özellikle adres, telefon ve faks değişikliklerinin bildirilmemesi durumunda Üyelerimize ulaşmamız mümkün olamamakta; yayınlarımızdan, iç ve dış ticarete ilişkin duyurularımızdan ve çeşitli etkinliklerimizden posta yolu ile haberdar edememekteyiz.



Üyelerimiz
Üyelerin Yükümlülükleri
Kimler Sanayici Vasfına Haizdir ?
Üye Olmak
Sicil Kayıt Değişiklikleri
Kayıt İçin İstenen Belgeler
Üye Kayıt Kapatmalar
Merkez Nakli
Şube Tescili
Üye El Kitabı
Ziyaretçiler
Aktif :(son 1dk.)6
Bugün:4511
Toplam:27464516
16.02.2006'da sıfırlanmıştır.