EnglishItalianoFrançais中文Русский

gaziantep

sanayi

gaziantep sanayisi

sanayi odaları

gaziantep kültür

gaziantep turizm

gaziantep iş imkanları

sanayi üniversite

sanayi işbirlikleri

sanayici

sanayi üretimi

organize sanayi

gaziantep'te yaşam

gaziantep coğrafyası

Gaziantep uçak seferleri

Gaziantep Teknopark

Gaziantep Serbest bölgesi

Gaziantep genç girişimciler kurulu

Gaziantep kadın girişimciler kurulu

Gaziantep istiklal madalyası

gaziantep'in konumu

gaziantepliler

gaziantep kültür turizmi

gaziantep'te iş olanakları

gaziantep'te fırsatlar

gaziantep tarihi

gaziantep evleri

gaziantep baklava

gaziantep yemekleri

gaziantep insanı

gaziantep iklimi

gaziantep hava durumu

gaziantep trafik

gaziantep ulaşım

gaziantep yaşam

sanayi ürünleri

sanayi atıkları

gso atık bülteni

sanayici vasfı

Yeni Yatırım alanları

DEİK / İş Konseyi Üyeliği Ne Sağlar

Günümüzde firmaların sadece iç pazar ilişkisi ile yetinmesi mümkün değildir. Özellikle Türkiye gibi büyük ölçüde libere edilmiş ve edilmekte olan pazarlarda yüksek rekabetin getirdiği koşullara ayak uydurabilmek için firmaların dış pazar deneyimine ve payına sahip olması temel koşullardan biridir. Ayrıca Türk firmalarının girişimcilik, risk alma ve dinamizm açısından son derece olumlu bir gelişim içinde olmalarına karşın iç ve dış pazarlarda rekabet gücüne sahip olabilmeleri için sermaye, teknoloji ve know-how desteğine ihtiyaçları olduğu da bir gerçektir. Bu destekler büyük ölçüde yurtdışı ilişkiler ile sağlanabilmektedir.

DEİK’in temel görevi bünyesindeki iş konseyleri aracılığı ile iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bu ilişkileri kurmak, firma iş planları ve stratejileri için gerekli bilgileri sağlamak, dış ilişkilerde karşılaşılan ve yeni işbirliklerinin oluşumunu olumsuz etkileyen sorunları belli ölçülerde bertaraf etmek, firmaların yabancı muhatapları ile biraraya gelmesini sağlamaktır.

Toplam 76 İş Konseyi’ni bünyesinde barındıran DEİK, her yıl yurtiçi ve yurtdışında  250 civarında toplantı düzenleyerek DEİK üyelerini diğer ülkelerin firmaları, üst düzey devlet adamları, diplomatik misyonlar, çeşitli araştırma kuruluşları ve akademik kurumların temsilcileri ile biraraya getirmektedir.

Bu organizasyonlar firmalara doğrudan iş bağlantısı ile sonuçlanabilecek temaslar - tanışıklıklar sağladığı kadar, diğer ülkelerde ve dünyada meydana gelen ve iş hayatını - karar verme mekanizmalarını etkileyecek önemli gelişmelerden birinci elden haberdar olma imkanını da vermektedir.
Tüm İş Konseyleri’nin aynı çatı altında faaliyet göstermesi nedeniyle yaratılan sinerjiden tüm üyeler yararlanmakta, çok taraflı işbirliği için uygun zemin yaratılmaktadır. Ayrıca üye olmak isteyen firmalar da iş yapabilecekleri ülkelerini belirleyerek üyeliklerini bu şekilde oluşturma hakkına sahiptirler. DEİK Üyeliği farklı pazarlarda yer almak isteyen firmalar için ciddi imkanlar sağlamaktadır. 

DEİK’in bir diğer önemli işlevi Türk firmalarının yurtdışı iş bağlantısı kurarken karşılaştıkları iç veya dış kaynaklı sorunları gerekli mekanizmalara aktararak, çözüm getirilmesini talep etmektir. Aynı şekilde Türkiye’de yatırım yapmayı veya proje finansmanı getirmeyi planlayan yabancı firmaların karşılaştıkları sorunlar ve yatırım ortamına ilişkin iyileştirme önerileri takip edilerek ilgili mercilere yansıtılmaktadır.

DEİK sadece yurt dışı bağlantılı çalışmakla kalmayıp Anadolu’ya açılım da gerçekleştirmektedir. DEİK, Yurt dışında yatırım yapmak isteyen fakat bu konuda yardıma ihtiyacı olan KOBİ’lere yardımcı olmaktadır. Ekonomik alanda nelere yatırım yapılabileceği veya sektörel anlamda hangi ülkelere gidilebileceği konusunda ayrıntılı olarak bilgi veren konferanslar serisi düzenlemektedir. “DEİK İş Platformu” adı altında yapılan bu konferanslar özellikle KOBİ Fuarları’nda düzenlenmekte olup  gelişmek için yardıma ve kaynağa ihtiyacı olan firmalara deneyimli uzmanlar aracılığı ile bilgi akışı sağlamaktadır. Bünyesinde çok fazla potansiyel girişimci taşıyan Anadolu insanını destekleyen ve yön gösteren DEİK, onları yurt dışı toplantılarına davet ederek yabancı girişimlere yönelmelerine yardımcı olmaktadır.
DEİK İş Platformu’na katılım aynı zamanda yeni üye olmak isteyen firmalara aidat konusunda da yardımcı olmaktadır. Konferansa katılan ve müteakip bir ay içinde  firmalara DEİK Üyeliğinde %50 aidat indirimi uygulanmakta ve bu vesileyle Anadolu’daki Kobi’lere  yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
Sene içinde başlatılan bir başka uygulamada DEİK’e yeni üye olan isteyen firmalardan sadece üye oldukları aydan itibaren sene sonuna kadar olan süre için aidat talep edilmektedir. Geçen süre için ödeme alınmamakta; ay kıst uygulaması yapılmaktadır.

Üye firmaların yabancı ortak ve/veya proje finansmanı aradıkları projelerin potansiyel girişimcilere veya uluslararası finans kuruluşlarına tanıtımında da DEİK rol üstlenebilmektedir. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve benzeri kurumlar ile kurulan temas ağları firmaların bu yöndeki taleplerini karşılayabilecek niteliktedir.

Çağımızda, sınai ve ticari işletmelerin bilgi gereksinimleri hızla artmaktadır. Siyasi, sosyal gelişmeler de dünya pazarlarındaki ve teknoloji alanındaki gelişmeler kadar iş süreçlerini etkileyebilmektedir. Dolayısıyla firmalar giderek daha fazla çok yönlü bilgi mekanizmalarına ihtiyaç duymaktadır. DEİK, üyesi olan firmaların ve kuruluşların bilgi gereksinimlerine karşılık vermek için sürekli bir araştırma faaliyeti içindedir. Bu faaliyet firmalardan gelecek yeni talepleri de gözönüne alarak gelecekte daha da geliştirilecektir. Gözardı edilmemesi gereken bir diğer husus, DEİK’in önemli sayıda ülke ile kurduğu temas ağlarının ülkemizin tanıtımında en etkin araçlardan biri haline gelmiş olmasıdır. Bu, DEİK’in kurucularının ve üyelerinin ortak çabalarının bir sonucudur. DEİK’in faaliyetlerine katılan tüm firma ve kuruluşların dolaylı veya dolaysız olarak bu tanıtım çabasına da katkısı bulunmaktadır.

DEİK Üyeliği hakkında bilgi almak isteyen firmalar, Ön Bilgi Talep Formunu doldurarak başvurabilirlerDEİK Genel Bilgiler, Duyurular ve Üyelik
DEİK / İş Konseyi Üyeliği Ne Sağlar
Duyurular
Ziyaretçiler
Aktif :(son 1dk.)26
Bugün:653
Toplam:26678190
16.02.2006'da sıfırlanmıştır.