EnglishItalianoFrançais中文Русский

gaziantep

sanayi

gaziantep sanayisi

sanayi odaları

gaziantep kültür

gaziantep turizm

gaziantep iş imkanları

sanayi üniversite

sanayi işbirlikleri

sanayici

sanayi üretimi

organize sanayi

gaziantep'te yaşam

gaziantep coğrafyası

Gaziantep uçak seferleri

Gaziantep Teknopark

Gaziantep Serbest bölgesi

Gaziantep genç girişimciler kurulu

Gaziantep kadın girişimciler kurulu

Gaziantep istiklal madalyası

gaziantep'in konumu

gaziantepliler

gaziantep kültür turizmi

gaziantep'te iş olanakları

gaziantep'te fırsatlar

gaziantep tarihi

gaziantep evleri

gaziantep baklava

gaziantep yemekleri

gaziantep insanı

gaziantep iklimi

gaziantep hava durumu

gaziantep trafik

gaziantep ulaşım

gaziantep yaşam

sanayi ürünleri

sanayi atıkları

gso atık bülteni

sanayici vasfı

Yeni Yatırım alanları

SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLER

YÜZÖLÇÜMÜ :
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini içine alan GAP Bölgesi toplam ülke yüzölçümünün % 9.7'sine tekabül eden 75.358 km2'lik bir alana sahiptir.


NÜFUS :
1997 yılı nüfus tespiti kesin sonuçlarına göre; 62.865.574 kişi olan ülke toplam nüfusunun %9.7’sine tekabül eden GAP Bölgesi nüfusu 6.128.973 kişi olup, bu nüfusun %64’ü kentlerde, %36’sı kırsal alanlarda yaşamaktadır.
1990-1997 döneminde nüfus artış hızı bölgede %2.5, ülke genelinde ise %1.5 olarak gerçekleşmiştir.
Ülke ve bölge düzeyinde kentsel ve kırsal alanlardaki nüfus artış hızlarına bakıldığında, bölgede kentsel nüfus artış hızının %4.6 olduğu görülmektedir. Bu değer, ülke genelinde kentsel nüfus artış hızı %2.9’un oldukça üzerindedir. Kırsal alandaki nüfus artış hızında ise, hem bölge hem de ülke genelinde azalma söz konusudur. Ancak, nispî bir azalmayı gösteren bu değer, bölge için %-0.5, ülke için %-0.7’dir. Bu oranlar, Türkiye’de kırsal alanlarda meydana gelen nüfus azalış hızının, bölgeye göre daha yüksek olduğunu işaret etmektedir.
1990 yılı itibariyle bölge toplam nüfusu içinde %56’lık paya sahip olan kent nüfusu, 1997 yılında %64’e çıkarken, kırsal alan nüfusu %44’ten %36’ya düşmektedir.
GAP Bölgesi’nde kentsel nüfustaki bu yüksek artış hızı sadece mevcut ve yetersiz düzeydeki kentsel altyapı hizmetlerinin daha da yetersiz hale gelmesini değil, aynı zamanda gerekli önlemler alınmadığı takdirde giderek artan oranlarda istihdam sorununu da berberinde getirecektir.

GAP'TA TEMEL BÜYÜKLÜKLER :
Proje tamamlandığında, yılda toplam 52.94 milyar metreküpten fazla su akıtan Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki tesislerle, Türkiye toplam su potansiyelinin %28.5’i kontrol altına alınacak, Çukurova’nın 4.5 katı olan 1.7 milyon hektarın üzerinde arazinin sulanması ve 7460 megavatın üzerinde kurulu güç kapasitesiyle yılda 27 milyar kilovat saatlik hidroelektrik enerjisi üretilmesi sağlanacaktır. Planlanan toplam sulama alanı, Türkiye’de ekonomik olarak sulanabilir toplam alanın %20’sine ve toplam yıllık elektrik üretimi, Türkiye’de ekonomik olarak gerçekleştirilebilir elektrik enerjisi potansiyelinin %22’sine eşdeğerdir. GAP enerji programının tamamıyla uygulanması sonucunda üretilecek enerji 1988 yılında Türkiye’de elde edilen toplam hidroelektrik enerjisine eşit olacaktır.
Karakaya ve Atatürk barajları, ülkemiz enterkonnekte sistemine giren enerjinin önemli bir bölümünü sağlamaktadır. 1997 yılı Temmuz sonu itibariyle bu iki barajdan elde edilen elektrik enerjisi arzı, 116 milyar kilovat saate ulaşmıştır. Üretim değeri olarak yaklaşık 7.8 milyar dolara eşittir ve Türkiye’nin toplam hidrolik enerji üretiminin de yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Ülkemiz, toplam enerji üretiminde (termik – hidrolik) GAP’ın payı ise %20’dir. Söz konusu barajlardan sağlanan toplam enerjinin, 28 milyon ton fuel-oil veya 23 milyon metreküp doğalgaza eşdeğer olduğu gözönüne alınırsa; ülke ekonomisine katkısının önemi daha iyi anlaşılacaktır.
Türkiye’nin bölgesel kalkınmaya yönelik en büyük yatırımı olan GAP'ın sulama projeleri tamamlandığında ise, Türkiye’de şimdiye kadar devlet eliyle gerçekleştirilen sulama alanına eşit bir alan daha sulu tarıma açılmış olacaktır. Böylece GAP’ın meydana getireceği yüksek tarım ve sanayi potansiyeli, bölgede ekonomik hasılayı 4.5 misli artıracak, nüfusu 9-10 milyona ulaşacak bölge halkının yaklaşık 3.5 milyonuna iş imkanı yaratacaktır. Ayrıca sulanan alanlardaki artışlara bağlı olarak, buğday üretiminde %104, arpa üretiminde %69, pamuk üretiminde %388, domates üretiminde %556, mercimek üretiminde %24, sebze üretiminde %80 oranında artış olacağı tahmin edilmektedir. Halihazırda, tüm GAP Bölgesi’nde DSİ Genel Müdürlüğü’nce inşa edilen sulama şebekeleri vasıtasıyla 203.080 hektar alan sulanmakta ve Türkiye kütlü pamuk üretiminin yaklaşık %36’sı (DSİ, KHGM ve halk sulamaları) bu sulanan alanlardan sağlanmaktadır.
GAP Master Planı’nın baz alındığı 1985 yılı itibariyle, kişi başına Gayri Safi Bölgesel Hasıla (GSBH), Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYİH ) %47’si kadardır. GAP Master Planı projeksiyonlarında, GAP GSBH’nin yılda %7.7 oranında artması, sektörler itibariyle bu artışın aşağıdaki oranlarda gerçekleşmesi öngörülmektedir. (1987 yılı sabit üretici fiyatlarıyla)
  • Gayri Safi Bölgesel Hasıla'nın yılda %7.7
  • Tarım sektörünün yılda %4.9
  • Sanayi sektörünün yılda %10
  • İnşaat sektörünün yılda %6.6
  • Hizmetler sektörünün ise yılda %9
    Bölge ekonomik yapısındaki değişimle, tarım payı itibarıyla %40’dan %23’e gerilerken, sanayi %15’den %24’e, hizmetler %44’den %53’e yükselecektir. Kişi başına Gayri Safi Bölgesel Hasıla ise, 1997 yılı fiyatlarıyla yaklaşık iki kat artarak 235 milyon TL’sına ulaşacaktır.
    GAP Master Planında 2005 yılına kadar olan sürede bölge nüfusunun %3.9, istihdamın da %4 oranında büyüyeceği tahmin edilmiştir.


GAP
GAP NEDİR ?
HEDEFLER
MASTER PLAN
SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLER
SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİKLİKLER
İLGİLİ LİNKLER
Ziyaretçiler
Aktif :(son 1dk.)40
Bugün:2253
Toplam:26460259
16.02.2006'da sıfırlanmıştır.