EnglishItalianoFrançais中文Русский

gaziantep

sanayi

gaziantep sanayisi

sanayi odaları

gaziantep kültür

gaziantep turizm

gaziantep iş imkanları

sanayi üniversite

sanayi işbirlikleri

sanayici

sanayi üretimi

organize sanayi

gaziantep'te yaşam

gaziantep coğrafyası

Gaziantep uçak seferleri

Gaziantep Teknopark

Gaziantep Serbest bölgesi

Gaziantep genç girişimciler kurulu

Gaziantep kadın girişimciler kurulu

Gaziantep istiklal madalyası

gaziantep'in konumu

gaziantepliler

gaziantep kültür turizmi

gaziantep'te iş olanakları

gaziantep'te fırsatlar

gaziantep tarihi

gaziantep evleri

gaziantep baklava

gaziantep yemekleri

gaziantep insanı

gaziantep iklimi

gaziantep hava durumu

gaziantep trafik

gaziantep ulaşım

gaziantep yaşam

sanayi ürünleri

sanayi atıkları

gso atık bülteni

sanayici vasfı

Yeni Yatırım alanları

MASTER PLAN

Bölge kalkınmasının çerçevesini çizen GAP Master Planı, özellikle su ve toprak kaynaklarının gelişmesini mali ve teknik kapasiteleri de dikkate alarak bir takvime bağlamış, bu değişmenin ekonomik ve sosyal sektörlerde uyaracağı gelişmeyi, yaratacağı istihdamı, bunun getireceği nüfus büyüklüğü ile bu nüfusun kentler ve kır itibariyle muhtemel dağılımını sağlamış, eğitim ve sağlık hizmetleriyle konut ve kentsel altyapı ihtiyaçlarını makro düzeyde belirlemiş ve yıllara göre finansman ihtiyacını ortaya koymuştur.
GAP Master Planı, çeşitli devlet kuruluşlarının kalkınma çabalarının bütünleştirilmesi ve eşgüdümlendirilmesini kolaylaştıran bir rehber olarak, GAP'ın yürütülmesine destek olmakta, ayrıca bölge gelişmesinin alması gereken seyir ve alt ölçeklerde üretilecek plan, program ve projeler için de bir rehber niteliği taşımaktadır.
Birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olan ve bir bütünlük teşkil eden hedeflere ulaşmak için, GAP Master Planı 2005 yılına uzanan zaman perspektifi içinde, dört temel strateji belirlenmiştir:

  • Su ve arazi kaynaklarını gerek sulama, gerekse kentsel ve endüstriyel kullanım amaçları için geliştirmek ve yönetmek,
  • Daha iyi tarımsal işletme yönetimi, tarımsal pratikler ve bitki desenleri uygulayarak arazi kullanımını geliştirmek,
  • Tarımla ilişkili ve yerel kaynaklara dayalı üretime özel ağırlık vererek imalat sanayilerini teşvik etmek,
  • Yöre halkının ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak, nitelikli personeli bölgeye cezbetmek ve bölgede kalmasını temin etmek için sosyal hizmetleri ve kentsel altyapıyı iyileştirmek.
GAP Master Planı'nın temel kalkınma senaryosu, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Tarıma Dayalı İhracat Bölgesi" haline getirmektir.


GAP
GAP NEDİR ?
HEDEFLER
MASTER PLAN
SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLER
SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİKLİKLER
İLGİLİ LİNKLER
Ziyaretçiler
Aktif :(son 1dk.)24
Bugün:371
Toplam:26677908
16.02.2006'da sıfırlanmıştır.