EnglishItalianoFrançais中文Русский

gaziantep

sanayi

gaziantep sanayisi

sanayi odaları

gaziantep kültür

gaziantep turizm

gaziantep iş imkanları

sanayi üniversite

sanayi işbirlikleri

sanayici

sanayi üretimi

organize sanayi

gaziantep'te yaşam

gaziantep coğrafyası

Gaziantep uçak seferleri

Gaziantep Teknopark

Gaziantep Serbest bölgesi

Gaziantep genç girişimciler kurulu

Gaziantep kadın girişimciler kurulu

Gaziantep istiklal madalyası

gaziantep'in konumu

gaziantepliler

gaziantep kültür turizmi

gaziantep'te iş olanakları

gaziantep'te fırsatlar

gaziantep tarihi

gaziantep evleri

gaziantep baklava

gaziantep yemekleri

gaziantep insanı

gaziantep iklimi

gaziantep hava durumu

gaziantep trafik

gaziantep ulaşım

gaziantep yaşam

sanayi ürünleri

sanayi atıkları

gso atık bülteni

sanayici vasfı

Yeni Yatırım alanları

Sanayi Birimi

STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI Standartlara Uygun İmalat yapılması için faaliyetler
EKSPERTİZ RAPORLARI Oda üyesi firmaların kendilerinin, ilgili kurumların, üçüncü şahısların veya re'sen Oda'nın mevzuat veya uygulamalardan gelen talepleri doğrultusunda ithalat/ihracat, üretim/tüketim, makine ve menkul/gayrimenkul rayiç bedel, vb. konularda her türlü ekspertiz raporlarının tanzim veya tasdik edilmesi
KAPASİTE RAPORU 5174 Sayılı kanuna göre firma kapasite raporlarının hazırlanması, üye firmalarla, Gaziantep'te faaliyet gösteren sanayici firmaların kapasitelerinin hazırlanması, sanayi envanterinin ve buna dayalı istatistiki bilgilerle raporlar hazırlanması
SANAYİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Sanayiyi ilgilendiren her türlü bilgi ve verilerin toplanması üyelere bu bilgiler ışığında danışmanlık hizmetinde bulunulması
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar a istinaden Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri
İŞ MAKİNESİ TESCİLİ Odamız üyesi firmaların iş makinelerinin tescil edilmesi
YATIRIM YÖNLENDİRME Üyeler için İmalat Sanayi Yatırımları Planlama, Bilgilendirme ve yönlendirme Faaliyetleri
ÇEVRE FAALİYETLERİ Oda Üyesi firmalar ile Gaziantep'te faaliyet gösteren firmalara çevrenin korunması ve çevreyle uyumlu yatırımlar yapmaları konusunda çalışmalar yapılması
ENERJİ Oda Üyesi firmalar ile Gaziantep'te faaliyet gösteren firmalara enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yatırımı ve kullanımı konusunda çalışmalar yapılması


Birimler
Genel Sekreterlik
Sanayi Birimi
Ticaret Birimi
Dış İlişkiler Birimi
Muhasebe ve Finansman Birimi
Sicil Birimi
Bilgi İşlem Birimi
Proje Planlama ve Eğitim Birimi
İdari İşler Birimi
Basın Yayın Birimi
Ziyaretçiler
Aktif :(son 1dk.)11
Bugün:5169
Toplam:27811001
16.02.2006'da sıfırlanmıştır.