EnglishItalianoFrançais中文Русский

gaziantep

sanayi

gaziantep sanayisi

sanayi odaları

gaziantep kültür

gaziantep turizm

gaziantep iş imkanları

sanayi üniversite

sanayi işbirlikleri

sanayici

sanayi üretimi

organize sanayi

gaziantep'te yaşam

gaziantep coğrafyası

Gaziantep uçak seferleri

Gaziantep Teknopark

Gaziantep Serbest bölgesi

Gaziantep genç girişimciler kurulu

Gaziantep kadın girişimciler kurulu

Gaziantep istiklal madalyası

gaziantep'in konumu

gaziantepliler

gaziantep kültür turizmi

gaziantep'te iş olanakları

gaziantep'te fırsatlar

gaziantep tarihi

gaziantep evleri

gaziantep baklava

gaziantep yemekleri

gaziantep insanı

gaziantep iklimi

gaziantep hava durumu

gaziantep trafik

gaziantep ulaşım

gaziantep yaşam

sanayi ürünleri

sanayi atıkları

gso atık bülteni

sanayici vasfı

Yeni Yatırım alanları

  

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Kur Farkı Zararları

[07.05.2019]

Sayın Üyemiz,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in Geçici 1’nci maddesinde  “1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir.” hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte, söz konusu hükmün 2018 yılı öncesinde oluşmuş ve henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülükleri de kapsayıp kapsamadığı hususunda tereddüt yaşandığından, konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı’ndan değerlendirmeleri talep edilmiş olup,  Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden odamıza ulaşan cevap yazısı şu şekildedir:

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesinin birinci fıkrasında, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığının anlaşılması halinde, yönetim kurulunun, genel kurulu hemen toplantıya çağıracağı ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunacağı; ikinci fıkrasında, son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurulun, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirketin kendiliğinden sona ereceği; üçüncü fıkrasında ise, şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulunun, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartacağı, bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulunun, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildireceği ve şirketin iflasını isteyeceği hüküm altına alınmıştır

İlaveten, anılan Tebliğ’in 12’nci maddesinin birinci fıkrasında borca batık olma durumu, şirketin aktiflerinin borçlarını karşılayamaması hali olarak tanımlanmıştır. İkinci fıkrada borca batık durumda olmanın işaretlerinin, yıllık ve ara dönem finansal tablolardan, denetime tabi şirketlerde denetim raporlarından, erken teşhis komitesinin raporlarından, yönetim organının belirlemelerinden ortaya çıkabileceği belirtilmiştir. Yine üçüncü fıkrada, şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim organının, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartacağı dördüncü fıkrada yönetim organının, hem işletmenin devamlılığı esasına hem de aktiflerin muhtemel satış değerlerine göre çıkarılan ara bilânço üzerinden aktiflerin şirket alacaklarını karşılamaya yetmediğine karar vermesi ve 7’ncimaddede belirtilen tedbirleri almaması halinde şirketin iflası için mahkemeye başvuracağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Tebliğ’in Geçici 1’nci maddesinde ise “1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarına ilişkin finansal tablolarda herhangi bir değişiklik yapılmayacak, diğer bir ifadeyle şirketin zorunlu veya ihtiyari olarak finansal tablolarını düzenlerken uymakla yükümlü olduğu TMS/TFRS, BOBİ FRS veyahut Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre finansal tabloların düzenlenmesi ilkesine devam edilecektir. Yapılacak değerlendirmelerin ilgili dipnotlarda ve yönetim kurulu faaliyet raporunda gösterilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Yönetim organı şirketin sermaye kaybı veya borcu batık olma durumlarına ilişkin değerlendirmeler yaparken, henüz ifa edilmemiş olan yabancı para birimi cinsinden yükümlülüğün ilk defa kayıtlara girdiği tarih itibariyle değeri göz önünde bulundurularak cari kur ile arasındaki farktan kaynaklı zararlar şirketin bilanço zararından indirebilecektir. Söz konusu yükümlülüğün finansal tablolara giriş tarihine ilişkin olarak ise herhangi bir alt sınır bulunmamaktadır. Böylece, 376’ncı madde kapsamında yapılacak değerlendirmelerde henüz ödenmemiş yükümlülüklerden kaynaklı kur farkı zararının, yükümlülük hangi tarihte gerçekleşmiş olursa olsun özvarlıkları azaltıcı etkisi dikkate alınmayabilecektir.”

Bilgilerinize sunulur.Hazirlayan: Rezzan Kurt
E-Mail:rezzan gso.org.tr
Önemli Duyurular
ASKIYA ALMA VE KOTA BAŞVURULARI
Son Tarih: 28.05.2019
KONSİYE SATIŞ SİSTEMİ HK
Son Tarih: 28.06.2019
CIIE 2019 FUARI HK.
Son Tarih: 30.09.2019
ETSG SEKTÖR DUYURUSU
Son Tarih: 28.05.2019
UKRAYNA SEMPOZYUMU HAKKINDA
Son Tarih: 30.05.2019
MOZAMBİK'TEKİ PROJELER
Son Tarih: 29.05.2019
FAS GÜMRÜK UYGULAMALARI HK.
Son Tarih: 31.05.2019
SITIC AFRICA 2019
Son Tarih: 20.06.2019
26. TİRAN ULUSLARARASI FUARI
Son Tarih: 23.11.2019
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019
Son Tarih: 31.05.2019
53. SFAX ULUSLARARASI FUARI
Son Tarih: 27.06.2019
Haberler
Arşivdeki haberler
Bu ay en çok okunanlar
Bu yıl en çok okunanlar
ODAMIZ HİZMET KALİTESİNDEN MEMNUN MUSUNUZ?
Ziyaretçiler
Aktif :(son 1dk.)178
Bugün:4786
Toplam:28156029
16.02.2006'da sıfırlanmıştır.