EnglishItalianoFrançais中文Русский

gaziantep

sanayi

gaziantep sanayisi

sanayi odaları

gaziantep kültür

gaziantep turizm

gaziantep iş imkanları

sanayi üniversite

sanayi işbirlikleri

sanayici

sanayi üretimi

organize sanayi

gaziantep'te yaşam

gaziantep coğrafyası

Gaziantep uçak seferleri

Gaziantep Teknopark

Gaziantep Serbest bölgesi

Gaziantep genç girişimciler kurulu

Gaziantep kadın girişimciler kurulu

Gaziantep istiklal madalyası

gaziantep'in konumu

gaziantepliler

gaziantep kültür turizmi

gaziantep'te iş olanakları

gaziantep'te fırsatlar

gaziantep tarihi

gaziantep evleri

gaziantep baklava

gaziantep yemekleri

gaziantep insanı

gaziantep iklimi

gaziantep hava durumu

gaziantep trafik

gaziantep ulaşım

gaziantep yaşam

sanayi ürünleri

sanayi atıkları

gso atık bülteni

sanayici vasfı

Yeni Yatırım alanları

  

Yurt Dışı İş Gezisi Destek Programı Hk.

[28.09.2018]

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterliği'nden Odamıza gelen yazıda; Türk Özel Sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak; çalışmalarımızın önemli kısmını KOBİ’lerin yurtdışı pazarlara açılmasını sağlamak üzere gerçekleştirmekte, KOBİ’lerin ihracatını artırmak için yeni işbirliklerini gerçekleştirmektedir.

İhracat, sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin gerçekleşmesinde kilit bir rol oynamaktadır. İhracat, kalkınmanın vazgeçilmez bir unsurudur. Uluslar arası ticaretin temel unsurlarından birisi olan ihracat, ülkelerin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. İhracat aynı zamanda, ülkelerin ekonomik faaliyetlerinin canlanması, kalkınmalarına, dış ticaret dengelerinin korunmasına, istihdam, üretim ve makroekonomik dengelerin sağlanmasına önemli bir etkendir.

TOBB, KOBİ’lerin yurtdışına gerçekleştirdikleri iş gezileri ve fuar gezileri, ihracatta başarı oranını arttırmakla birlikte, uluslararası işbirliklerinin oluşmasına yardımcı olmakta, üyelerimizin küresel sektörel gelişimlerine destek olmaktadır.

Bu kapsamda TOBB, KOBİ’lerin yurtdışı iş gezilerini desteklemek ve yaygınlaştırmak, bu gezileri daha nitelikli hale getirmek, ihracat kapasitelerini arttırmak için KOSGEB ile yeni bir destek konusunda işbirliği geliştirmektedir.

Destek modeli ile birlikte, belirlenmiş kriterler çerçevesinde sektörel olarak gerçekleştireceğimiz ve en az 10 KOBİ’nin katılım sağlayacağı yurtdışı iş gezileri TOBB kanalı ile KOSGEB tarafından desteklenecektir.

Başvuruda bulunmak için, üyelerimizin ilgili formları doldurarak TOBB’a iletilmek üzere odamıza başvurmaları gerekmektedir. Başvurular TOBB incelemesi sonrası KOSGEB’e iletilecek ve KOSGEB’in onayı sonrası KOBİ’lerimiz desteklenmeye hak kazanacaktır.

YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEK REHBERİ

Bu rehbere ve rehberde bulunan ilgili formlara bugünden itibaren KOBİ Bilgi Sitesi’nden ulaşabilirsiniz. http://www.kobi.org.tr/oda-borsalar-için-yurt-disi-is-gezisi-destegi-rehberi

Yurtdışı İş Gezisi Desteği, oda, borsa ve birlikler tarafından işletmelerin yeni teknik, teknoloji veya sektörel gelişimlerini takip etmeleri ve uluslararası işbirlikleri tesis etmek amacı ile düzenledikleri yurtdışı gezi programlarını TOBB’a odamız vasıtası ile başvurarak gerçekleştirmeleri halinde KOBİ’lerin faydalanacağı bir destek programıdır.

Destek, TOBB kanalı ile KOSGEB tarafından sağlanmaktadır.
 
DESTEK KALEMLERİ
Konaklama Giderleri

Ulaşım Giderleri (Bulunulan yerden yurtdışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılacak havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ulaşım bilet ücretleri)

Tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderleri

DESTEK MİKTARI
Her bir yurtdışı gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek;

Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri için 5.000.-TL

Çin Halk Cumhuriyeti dahil diğer ülkeler için 3.000.-TL’dir.
Program süresince sağlanacak desteklerin oranı %60’dır.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yurtdışı İş Gezisinin destek kapsamına alınabilmesi için; başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı en az 10 (On) işletmenin yurtdışı iş gezisi programında yer alması, destek talep eden işletmelerin tamamının aktivitelerin tamamına katılması gereklidir. Mazeretleri sebebi ile iş gezisine 10 işletmeden az katılım olması durumunda, destek başvurusunda bulunan işletmelerin desteklenip/desteklenmeyeceğine KOSGEB karar verecektir.

Yurtdışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gereklidir.

Destekten faydalanacak işletmenin faaliyet alanı ile yurtdışı iş gezisinin kapsadığı iş kolları uyumlu olmalıdır.

Yurtdışı İş Gezisinde yer alması gereken etkinlikler

Destek kapsamına alınacak yurtdışı iş gezisi programında, işletmelerle yapılacak ikili iş görüşmelerinin ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanacak “Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Listesi”nde yer alan bir fuar ziyaretinin olması gerekmektedir. Ancak bu faaliyetlerden sadece birinin gerçekleştirilmesi durumunda, yurtdışı iş gezisi programı aşağıda belirtilen faaliyetlerden en az birisini içermelidir.

Meslek Kuruluşları İle Toplantı

Sanayi Bölgesi, Fabrika, Teknopark Gezileri, Finans Grupları ile görüşmeler

Organizasyon kapsamında yer alan her bir aktivite 2 (iki) günden fazla olamaz.

Yurtdışı İş Gezisi programında yapılacak aktivitelere ilişkin program akışı,birbiri ile uyumlu olmalıdır.

Detaylı Bilgi ve İletişim için:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Tel: 0 312 218 24 54
FORMLAR:

Yurt Dışı İş Gezisi Programı Düzenleyici Oda-Borsa Gerçekleştirilecek Faaliyetlere İlişkin Bilgi Dokümanı

Yurt Dışı İş Gezisi Programı Düzenleyen Oda-Borsa Başvuru Formu ve Taahhütnamesi

Yurt Dışı İş Gezisi Programı Oda-Borsa Sonuç Raporu
ulaşılabilmektedir.

 Hazirlayan: Serpil SEFA
E-Mail:serpil gso.org.tr
Önemli Duyurular
TSE EĞİTİM DUYURUSU
Son Tarih: 10.12.2018
İHRACAT GENELGESİ
Son Tarih: 30.11.2018
İRAN'DAKİ FUARLAR HAKKINDA/2018
Son Tarih: 30.11.2018
İRAN FUAR DUYURULARI
Son Tarih: 19.11.2018
E-İHALE HAKKINDA
Son Tarih: 30.11.2018
İRAN'DAKİ FUARLAR HAKKINDA/2018
Son Tarih: 25.11.2018
KOBİ TANIMI DEĞİŞTİ
Son Tarih: 31.12.2018
Haberler
Arşivdeki haberler
Bu ay en çok okunanlar
Bu yıl en çok okunanlar
ODAMIZ HİZMET KALİTESİNDEN MEMNUN MUSUNUZ?
Ziyaretçiler
Aktif :(son 1dk.)10
Bugün:6573
Toplam:26230229
16.02.2006'da sıfırlanmıştır.