EnglishItalianoFrançais中文Русский

gaziantep

sanayi

gaziantep sanayisi

sanayi odaları

gaziantep kültür

gaziantep turizm

gaziantep iş imkanları

sanayi üniversite

sanayi işbirlikleri

sanayici

sanayi üretimi

organize sanayi

gaziantep'te yaşam

gaziantep coğrafyası

Gaziantep uçak seferleri

Gaziantep Teknopark

Gaziantep Serbest bölgesi

Gaziantep genç girişimciler kurulu

Gaziantep kadın girişimciler kurulu

Gaziantep istiklal madalyası

gaziantep'in konumu

gaziantepliler

gaziantep kültür turizmi

gaziantep'te iş olanakları

gaziantep'te fırsatlar

gaziantep tarihi

gaziantep evleri

gaziantep baklava

gaziantep yemekleri

gaziantep insanı

gaziantep iklimi

gaziantep hava durumu

gaziantep trafik

gaziantep ulaşım

gaziantep yaşam

sanayi ürünleri

sanayi atıkları

gso atık bülteni

sanayici vasfı

Yeni Yatırım alanları

  

TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA İNŞAAT İLE İLGİLİ KDV UYGULAMASI

[07.02.2017]

27.01.2017 Tarih ve 29961 Saylı Resmi Gazetede Yayımlanan 6770 Sayılı Kanun 10.Maddesi ile 3065 saylı Kanuna Aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 37- İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Bu bağlamda 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izlenen yıl içerisinde talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olacaktır.

İmalat Sanayiine yönelik Yatırım Teşvik Kapsamındaki İnşaat İşlerindeki katma değer vergisinin talep edilmesi ile ilgili olarak 03.02.2017 tarih ve 29968 saylı Resmi Gazetede Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri No:10 Tebliğinde istisnanın uygulanması ile bilgi verilmektedir.

 Hazirlayan: İfraz CANÖZLER
E-Mail:ifraz gso.org.tr
Diger Dökümanlar
6770 Sayılı Kanun KDV Tebliği Değişikliği
Önemli Duyurular
MOZAMBİK TİCARET HEYETİ
Son Tarih: 14.04.2017
COSME PROGRAMI
Son Tarih: 01.01.2018
HANNOVER MESSE 2017 FUARI HK.
Son Tarih: 28.04.2017
Haberler
Arşivdeki haberler
Bu ay en çok okunanlar
Bu yıl en çok okunanlar
Ziyaretçiler
Aktif :(son 1dk.)14
Bugün:417
Toplam:21822324
16.02.2006'da sıfırlanmıştır.