EnglishItalianoFrançais中文Русский

gaziantep

sanayi

gaziantep sanayisi

sanayi odaları

gaziantep kültür

gaziantep turizm

gaziantep iş imkanları

sanayi üniversite

sanayi işbirlikleri

sanayici

sanayi üretimi

organize sanayi

gaziantep'te yaşam

gaziantep coğrafyası

Gaziantep uçak seferleri

Gaziantep Teknopark

Gaziantep Serbest bölgesi

Gaziantep genç girişimciler kurulu

Gaziantep kadın girişimciler kurulu

Gaziantep istiklal madalyası

gaziantep'in konumu

gaziantepliler

gaziantep kültür turizmi

gaziantep'te iş olanakları

gaziantep'te fırsatlar

gaziantep tarihi

gaziantep evleri

gaziantep baklava

gaziantep yemekleri

gaziantep insanı

gaziantep iklimi

gaziantep hava durumu

gaziantep trafik

gaziantep ulaşım

gaziantep yaşam

sanayi ürünleri

sanayi atıkları

gso atık bülteni

sanayici vasfı

Yeni Yatırım alanları

  

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DESTEKLER KARARI YAYINLANDI

[28.12.2016]

 YATIRIMLARA PROJE BAZLI DESTEKLER

 Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak,

 • Arz Güvenliğini Sağlayacak,
 • Dışa Bağımlılığım Azaltacak,
 • Teknolojik Dönüşümünü Gerçekleştirecek,
 • Yenilikçi,
 • Ar-Ge Yoğun Ve
 • Yüksek Katma Değerli yatırımların proje bazlı desteklenmesi için yeni bakanlar kurulu kararı 26.11.2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlık, bu amaç doğrultusunda belirlediği yatırım konusunda bir veya birden fazla firmayı yatırım için davet edebilir veya duyuru yapmak suretiyle çağrıya çıkabilir.

Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak teşvik belgesi kapsamında yatırımcılara sağlanacak destekler şunlardır;

 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • KDV istisnası
 • KDV iadesi
 • Vergi indirimi veya istisnası
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Gelir vergisi stopajı desteği
 • Nitelikli personel desteği
 • Faiz desteği veya hibe desteği
 • Sermaye katkısı
 • Enerji desteği
 • Kamu alım garantisi
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Altyapı desteği
 • Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenlemeler

Desteklenecek projelerin aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir.

 • Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme,
 • Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme,
 • Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,
 • Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,
 • Yüksek katma değerli olma,
 • Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme,
 • Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme
 • Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere pozitif dışsallık sağlayabilme,
 • Yenilikçi ve Ar-Ge’ye dayalı yatırım olma,
 • Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma,
 • Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik yatırım olma,

Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda  uygun bulunan proje veya projeler, Bakanlar Kuruluna sunulacak ve Bakanlar Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için Destek Kararı yayımlanacaktır.

 

Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon ABD Doları olması gerekmektedir.

 

İlgilenen üyelerimizin “Proje Başvuru Formatı” ve “Yatırım Fizibilite Formatı” hakkında bilgi almak üzere odamıza başvurması bilgilerinize sunulur.Hazirlayan: Yusuf İYMEN
E-Mail:yusuf gso.org.tr
Önemli Duyurular
MOZAMBİK TİCARET HEYETİ
Son Tarih: 14.04.2017
COSME PROGRAMI
Son Tarih: 01.01.2018
HANNOVER MESSE 2017 FUARI HK.
Son Tarih: 28.04.2017
Haberler
Arşivdeki haberler
Bu ay en çok okunanlar
Bu yıl en çok okunanlar
Ziyaretçiler
Aktif :(son 1dk.)14
Bugün:454
Toplam:21822361
16.02.2006'da sıfırlanmıştır.