EnglishItalianoFrançais中文Русский

gaziantep

sanayi

gaziantep sanayisi

sanayi odaları

gaziantep kültür

gaziantep turizm

gaziantep iş imkanları

sanayi üniversite

sanayi işbirlikleri

sanayici

sanayi üretimi

organize sanayi

gaziantep'te yaşam

gaziantep coğrafyası

Gaziantep uçak seferleri

Gaziantep Teknopark

Gaziantep Serbest bölgesi

Gaziantep genç girişimciler kurulu

Gaziantep kadın girişimciler kurulu

Gaziantep istiklal madalyası

gaziantep'in konumu

gaziantepliler

gaziantep kültür turizmi

gaziantep'te iş olanakları

gaziantep'te fırsatlar

gaziantep tarihi

gaziantep evleri

gaziantep baklava

gaziantep yemekleri

gaziantep insanı

gaziantep iklimi

gaziantep hava durumu

gaziantep trafik

gaziantep ulaşım

gaziantep yaşam

sanayi ürünleri

sanayi atıkları

gso atık bülteni

sanayici vasfı

Yeni Yatırım alanları

  

GSO-BÖLGESEL TEŞVİK BELGESİ TANZİMİNE YETKİLENDİRİLDİ

[05.10.2016]

 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklik yapılmış olup, 05.10.2016 tarih ve 29848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikle;

Odamıza, Genel Teşvik Belgesine ilave olarak Bölgesel nitelikli Teşvik Belgesi tanzim yetkisi de verilmiştir. Söz konusu Karar'daki değişiklikle Odamız Gaziantep'te yatırım yapacak firmalar için 

  • Kdv istisnası
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti
  • SGK İşveren Hissesi Desteği
  • Vergi İndirimi
  • Faiz Desteği
  • Yatırım Yeri Tahsisi


desteklerini içeren Yatırım Teşvik Belgesi tanzim edebilecektir.

Gaziantep teşvik  sisteminde 3. Bölgede yer almaktadır. Gaziantep'te yapılacak yatırımlarla ilgili Odamızdan Bölgesel nitelikli Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde, Yatırımlara sağlanan destek ve oranları aşağıda tablolarda belirtilmiştir.


KDV İSTİSNASI
Teşvik belgesi kapsamında temin edilecek ithal ve yerli makine ve teçhizat alımları KDV’den istisnadır.

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
Teşvik belgesi kapsamında temin edilecek ithal makine ve teçhizat alımları yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.

SGK İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ TABLOSU

BÖLGELER UYGULAMA SÜRESİ
1 2 YIL
2 3 YIL
3.BÖLGE(GAZİANTEP) 5 YIL
4 6 YIL
5 7 YIL
6 10 YIL

3.Bölgede yararlanılan sigorta pirimi işveren hissesi desteği tutarı sabit yatırım tutarının %20'sini geçemez.

VERGİ İNDİRİMİ TABLOSU

  Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar
BÖLGELER Yatırıma Katkı Oranı(%) Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı(%) Yatırıma Katkı Oranı(%) Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı(%)
1 15 50 25 50
2 20 55 30 55
3.BÖLGE(GAZİANTEP) 25 60 35 60
4 30 70 40 70
5 40 80 50 80
6 50 90 60 90

Gelir veya kurumlar vergisi öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar yukarıda belirtilen oranlarda indirimli uygulanır.

FAİZ DESTEĞİ
3. Bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde üç puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde  1 puanı hazinece karşılanabilir. Ancak, 3. Bölgede sağlanacak faiz desteği tutarı Beşyüzbin TL'yi geçemez.

Ayrıca, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden Kararın Ek-6'da belirtilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar İstanbul hariç olmak üzere 1.2. ve 3. bölgelerde gerçekleiştirilmeleri halinde 4.bölgede uygulanan, 4.5. ve 6. bölgelerde  gerçekleiştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede bulunan bölgesel desteklerden yararlanılır.

“Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut duruma göre en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve  sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar öncelikli yatırımlar kapsamında değerlendirilmiş olup, 5.Bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir.

Söz konusu 2016/9139 sayılı Karar ekte olup, Detaylı bilgi ve Yatırım Teşvik Belgesi talebiniz ile ilgili Odamız Sanayi Dairesi ile irtibata geçebilirsiniz.

Bilgilerinize Sunulur.Hazirlayan: Serdar İNCE
E-Mail:serdar gso.org.tr
Diger Dökümanlar
2016-9139 Sayılı Karar
Önemli Duyurular
GSO-MEM EĞİTİMLERİ
Son Tarih: 10.01.2018
GAOSB EĞİTİMLERİ
Son Tarih: 05.10.2017
YUNANİSTAN KAVALAEXPO 2017 FUARI
Son Tarih: 06.10.2017
DRAGON BOT YARIŞLARI / RUMKALE
Son Tarih: 01.10.2017
SIAL MIDDLE EAST 2017 FUARI
Son Tarih: 09.12.2017
COSME PROGRAMI
Son Tarih: 01.01.2018
Haberler
Arşivdeki haberler
Bu ay en çok okunanlar
Bu yıl en çok okunanlar
ODAMIZ HİZMET KALİTESİNDEN MEMNUN MUSUNUZ?
Ziyaretçiler
Aktif :(son 1dk.)11
Bugün:1868
Toplam:23123777
16.02.2006'da sıfırlanmıştır.